Svevia fortsätter ta hand om vägarna i Järna16 maj 06:18

Driftområde Järna består totalt av 347 kilometer väg. Trafikrytmen i området präglas framförallt av godstrafik och pendlare som är på väg till och från Stockholm. Största tätorten i området är Södertälje.Kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 19 miljoner kronor per år.


Svevia fortsätter ta hand om vägarna i Järna

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta som vägentreprenör för de statliga vägarna i Järna.

Driftområde Järna består totalt av 347 kilometer väg. Trafikrytmen i området präglas framförallt av godstrafik och pendlare som är på väg till och från Stockholm. Största tätorten i området är Södertälje.

Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

– Det här är ett kontrakt som Svevia ansvarat för under en lång tid. Vi känner väl till de förutsättningar som råder och som påverkar oss som sköter vägunderhållet. Att hinna röja de stora stråken innan morgontrafiken kommer igång är alltid högst prioriterat säger Ninos Lahdo, Svevia.

Geografiskt angränsar kontraktet till motsvarande kontrakt för Trafikverket i Nyköping där Svevia också är entreprenör.

Det förnyade kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 19 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:

 Ninos Lahdo, arbetschef, Svevia, tfn: 010 – 458 16 74


Till alla nyheter
pixel