Sänkt hyra för hyresgäster på Österäng, Sommarlust och Gamlegården i Kristianstad16 maj 09:00

En ny hyresuppgörelse har nåtts mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget ABK. Hyresförhandlingen är en följd av införandet av avgiftsbelagd boendeparkering. Hyresgästerna på de aktuella områdena kommer få sina hyror reducerade med 14,50 kronor per månad i samband med att den avgiftsbelagda boendeparkeringen införs på respektive område.


Sänkt hyra för hyresgäster på Österäng, Sommarlust och Gamlegården i Kristianstad

En ny hyresuppgörelse har nåtts mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget ABK. Hyresförhandlingen är en följd av införandet av avgiftsbelagd boendeparkering. Hyresgästerna på de aktuella områdena kommer få sina hyror reducerade med 14,50 kronor per månad i samband med att den avgiftsbelagda boendeparkeringen införs på respektive område.

– Vår grundinställning har hela tiden varit att hyresgästernas hyresvillkor i de aktuella områdena har förändrats och att det bör påverka hyran. I vanliga fall förhandlar vi inte om parkeringar men i det här fallet är vi av uppfattningen att parkeringarna sedan tidigare ingick i hyran, de hade ett värde för hyresgästerna, säger Pontus Svensson, ansvariga förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Totalt rör det sig om 1 886 parkeringar och det är 3 623 hyresgäster som berörs av överenskommelsen.

– Hyressänkningen betyder väldigt mycket för hyresgästkollektivet. Totalt innebär överenskommelsen att hyresgästerna på ett år sparar cirka 630 000 kronor, säger Evelina de la Motte, som också är ansvariga förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För mer information, kontakta:
Pontus Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 14
Evelina de la Motte, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 33
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Nyheten har taggats med följande taggar
ab kristianstadsbyggen

Till alla nyheter
pixel