Fristads ska visa kläders kompletta klimatavtryck med världsunik miljödeklaration14 mars 14:25

Att redovisa och märka upp ett klädesplaggs totala inverkan på miljön, från material till produktion och transport, är nu för första gången möjligt. Med hjälp av RISE och textilforskare blir Fristads världens första aktör som utvecklat och anpassat miljödeklarationen EPD för klädproduktion – och till hösten lanseras en klädkollektion för hantverkare på temat.


Fristads ska visa kläders kompletta klimatavtryck med världsunik miljödeklaration

Att redovisa och märka upp ett klädesplaggs totala inverkan på miljön, från material till produktion och transport, är nu för första gången möjligt. Med hjälp av RISE och textilforskare blir Fristads världens första aktör som utvecklat och anpassat miljödeklarationen EPD för klädproduktion – och till hösten lanseras en klädkollektion för hantverkare på temat.

Miljödeklarationen EPD, Environmental Product Declaration, visar en produkts totala miljöpåverkan över hela dess livscykel. Idag används mätningen inom områden som exempelvis byggbranschen, men har inte varit möjlig att använda på plagg – förrän nu. Tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE och textilforskaren Sandra Roos, har Fristads tagit fram en metod för att märka kläder med EPD och börjar med en egen, helt miljödeklarerad klädkollektion som släpps efter sommaren.

- För att minska klimatavtrycket inom textil- och klädtillverkning och öka medvetenheten hos både producenter och konsumenter, krävs en enhetlig metod med full transparens som visar plaggets faktiska miljöpåverkan. Något som går bortom fina budskap och istället visar på fakta. Vår förhoppning är att sätta standarden och ta fram ett mätverktyg som kan användas av hela branschen och skapa faktisk skillnad för miljön, säger Lisa Rosengren, Head of R&D Raw Material.


Arbetet har tagit drygt ett och ett halvt år och utöver ett nära samarbete med RISE och textilforskaren Sandra Roos, har även produktutvecklare, designers och tillverkare spelat en viktig roll i genomförandet. Hela produktionskedjan och plaggets livscykel har setts över. Från val av material, mängden material, färgningsprocess, vattenanvändning och elförbrukning i fabriken till paketering och transport av det färdiga plagget.

- Att vara först ut och bryta ny mark inom området har varit ett omfattande, tidskrävande och väldigt roligt arbete. Både Fristads och vi på Rise har lärt oss massor och det är en milstolpe för hela branschen när vi nu har visat att det är möjligt. Nu hoppas vi att fler företag hakar på och använder sig av EPD för att verifiera miljöpåverkan på ett standardiserat sätt, säger Sandra Roos, textilforskare på RISE.

Till hösten lanseras Fristads Green – ett nytt koncept där en EPD har gjorts på samtliga plagg i kollektionen. Designen är avskalad och modern med en innovativ plaggkonstruktion särskilt utformad för att minimerat spill, trådåtgång samt maskintid, vilket på så sätt också minskar energiåtgången. Färgningsprocessen som används är e.dye® där färgen tillsätts i råmaterialet innan det blir garn, vilken endast kräver en fjärdedel av mängden vatten som går åt jämfört med traditionell färgning av garn. Bomullen i plaggen behålls ofärgad. Allt för att göra så litet miljöavtryck som möjligt. Parallellt har det gjorts en EPD på motsvarande plagg i Fristads befintliga sortimentet för att kunna jämföra mot.

- Vi strävar hela tiden efter att utveckla branschen och ligga i framkant när det gället att hitta innovativa lösningar för arbetskläder. Målet är att Fristads Green ska finnas inom Fristads alla produktområden. Genom att ta fram dessa plagg utmanar vi oss själva, vår produktionskedja och våra val, vilket vi hoppas ska inspirera andra och bana väg för branschen i form av ökad medvetenhet och transparens, säger Anastasios Lappas, Head of Design and Innovation på Fristads.

För mer information besök fristads.com eller vänligen kontakta:

Anastasios Lappas, Head of Design and Innovation
E-post: anastasios.lappas@fristads.com | Telefon: 033-20 22 66

Lisa Rosengren, Head of R&D Raw Material
E-post: lisa.rosengren@fristads.com | Telefon: 033-20 21 47

Sandra Roos, Textilforskare RISE
E-post: sandra.roos@ri.se | Telefon: 031-706 61 17


Till alla nyheter
pixel